SDG’s lokaal

NIEUW!!!

Het Europees Charter/Handvest en gendergelijkheid in lokaal beleid

De Vrouwenraad gaf in oktober ’23 in samenwerking met de VVSG aan een twintigtal lokale besturen een online presentatie met concrete tips & tricks om een duurzame gendergelijkheid in de gemeente te bevorderen: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/gendergelijkheid-in-lokaal-beleid. Welke zijn de handvaten en inspiratiebronnen? Zijn er good practices en te vermijden valkuilen? Hoe prioriteiten vastleggen en keuzes maken? Bedoeling was om inzicht te krijgen in het internationaal beleidskader en steden/gemeentes aan te sporen om hiermee aan de slag te gaan.

In bovenstaande link naar de VVSG vindt u alle ppt’s terug. U kunt er ook het webinar herbekijken.

Gaat uw gemeente in 2024 een tandje bijsteken op weg naar een duurzame gendergelijkheid? Laat het ons zeker weten via anne.rowie@vrouwenraad.be. Wij publiceren uw traject op de goede voorbeelden van deze site!

 

Het Vlaams rapport over de implementatie van de SDG’s in onze provincies, steden en gemeenten (mei 2023)

Regeringen wereldwijd hebben zich in de Verenigde Naties verbonden tot een duurzame toekomst. Die is vastgelegd in twee belangrijke plannen: Agenda 2030 en de New Urban Agenda, waarin Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 (SDG 11 of Sustainable Development Goal 11) verder is geconcretiseerd. Een belangrijk streven in beide teksten is gendergelijkheid: in alle situaties zal men zorgen voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, en dus kansen creëren en obstakels wegwerken.

De besluiten en aanbevelingen in beide documenten zijn niet vrijblijvend. Integendeel, de leden van de VN hebben zich verbonden om deze plannen ook uit te voeren. Daarbij zijn heel wat doelstellingen ook van toepassing voor steden en gemeenten. Zij worden geacht om die mee te realiseren. Maar hoe? Deze brochure probeert u daarbij te helpen met concrete beleidsvoorstellen. Een aantal maatregelen zullen ongetwijfeld nu al in uw gemeente of stad ingevoerd zijn, maar we hopen dat de suggesties en aanbevelingen u bijkomende inspiratie kunnen leveren.

 

 

download

Lees ook

Onvergetelijke heldinnen van het verzet uit W.O.I en II

De digitale brochure over heldinnen tijdens de twee wereldoorlogen start met een bescheiden reeks van tien portretten van vrouwen die heldendaden verricht hebben tijdens de oorlog of nadien ontelbare keren het verhaal gedaan hebben van de gruwel in het concentratiekamp. Deze heldinnen mogen nooit vergeten worden voor hun rol en hun bijdrage aan de strijd tegen de bezetter en in de opbouw en het behoud van vrede. 11 november, de dag dat we de Wapenstilstand na W.O. I herdenken, is een zeer geschikte gelegenheid om hen in de kijker te plaatsen.

lees meer

Meer vrouw op straat. Hoe betrek je inwoners?

Veel te weinig straatnamen in Vlaanderen zijn vernoemd naar vrouwen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen! Hoe kan je je als gemeentebestuur (mee) engageren? Hoe geef je je inwoners een stem via online participatie? Hoe verander je samen het straatbeeld? TreeCompany neemt je mee op pad!

lees meer

Gendergelijkheid in de publieke ruimte: een gids ter attentie van lokale autoriteiten

Vrouwen verplaatsen zich in de openbare ruimte anders dan mannen. Hoe kunnen lokale besturen daarmee rekening houden bij de inrichting van het publiek domein? De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontwikkelde een gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte" ter attentie van lokale overheden.

lees meer

Safer Cities for Girls

Het internationaal programma ‘Safer Cities’ van Plan International ondersteunt jongeren die de strijd aangaan tegen seksuele intimidatie in de stad. Het doel van het programma is om veilige, verantwoordelijke en inclusieve steden te bouwen met en voor adolescente meisjes. In het kader hiervan laten jongeren hun stem horen over hun eigen ervaringen met seksuele intimidatie in de stad en gaan samen aan de slag om problemen te identificeren en oplossingen te formuleren.

lees meer
pattern

Met steun van