Voorbeelden

Aanbevelingen en beleidsvoorstellen, allemaal goed en wel, maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Hier verzamelen we inspirerende voorbeelden gelijke kansen v/m/x. Er zijn uiteraard nog veel meer lovenswaardige initiatieven, maar we pretenderen zeker niet exhaustief te zijn.

Geeft u graag zelf iets door? Mail dan naar Anne Rowie: anne.rowie@vrouwenraad.be

 

 

 

8 meicoalitie

Om niet te vergeten en om te waarschuwen organiseert de 8 meicoalitie op 

zondag 5 mei in het Fort van Breendonk om 11u en op 

woensdag 8 mei doorheen heel het land herdenkingen en activiteiten

A5-FLYER-5-MEI-NL

Herdenking 5 mei 2024 – 8 meicoalitie

https://8meicoalitie.be/5-en-8-mei-2024/activiteiten-8-mei-2024/

Laarne

Herdenking vrouwonvriendelijk heksenverleden (2023)

Op 25 november '23 heeft de gemeente Laarne, samen met enkele andere gemeentes (Bever, Dendermonde, Diksmuide, Kasterlee, Kruibeke, Lier, Nieuwpoort, Vielsalm, Wichelen en Zonnebeke), hard ingezet op de campagne Orange the World. Dit binnen het specifieke kader van de herdenking van een vrouwonvriendelijk heksenverleden. Vooral vrouwelijke heksen werden eeuwenlang vervolgd en veroordeeld. Verschillende steden en gemeenten willen dit onrecht nooit vergeten en organiseerden daarom de eerste landelijke herdenkingsactie.

Meer weten? https://www.belgischeheksen.be/over-ons

De betrokken gemeentes koppelen hieraan een sterk toekomstgericht maatschappelijk engagement.

Sint-Niklaas

Iedereen mee!

Tijdens het festival Iedereen mee! van 17 mei tot en met 24 juni 2024 brengt de stad Sint-Niklaas inclusie, diversiteit en gelijke kansen onder de aandacht. Verenigingen, organisaties en burgerinitiatieven kunnen zich kandidaat stellen voor een activiteit waarbij een van de drie thema's centraal staat. Zoals bijvoorbeeld een workshop, tentoonstelling of expo, een panelgesprek, lezing of voordracht, een boekvoorstelling, een ontmoetingsactiviteit, een sofababbel, docu of poëzie, een film, muziek, dans of theater, een studiedag of lespakket, een wedstrijd of quiz, kinderanimatie enz.

https://www.sint-niklaas.be/actueel/oproep-festival-iedereen-mee-2024-dien-je-activiteit

Oostende

Brugfiguur kinderopvang 

Stad Oostende wil ervoor zorgen dat elk kind in haar gemeente gelijk aan de start van het leven komt. Hiervoor zet het bestuur sterk in op verschillende levensdomeinen die het verschil kunnen maken. Een goede prenatale ondersteuning, kinderopvang, gezondheid, onderwijs en vrije tijd zijn hier enkele voorbeelden van.

De Brugfiguur biedt ondersteuning en coaching binnen de stedelijke kinderopvanginitiatieven om het zorgbeleid te optimaliseren op niveau van het kind, de ouders en de begeleiders.

Hij/zij coacht en ondersteunt kindbegeleiders in de omgang met kwetsbare gezinnen, zet laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden op in kinderdagverblijven, bouwt bruggen tussen ouders en diverse dienstverleningsorganisaties, zorgt voor een warme transfer tussen kinderopvang en kleuteronderwijs, brengt drempels voor kwetsbare gezinnen in kaart en verlaagt die, deelt kennis en inzichten met de ruimere sector.

https://www.oostende.be/producten/detail/234/brugfiguur-kinderopvang

 

 

 

Leuven

Budgetbeurs 'Wakosta?!'

Helpt jongeren op eigen benen te staan via een rondleiding. Bedoeld voor organisaties die werken met 18- tot 25-jarigen, ook anderstalige nieuwkomers. Loopt nog tot 3 mei '24. Boeken via huurhuis@leuven.be

Afrika FilmFestival: 'Making men'

Vier Afrikaanse dansers verkennen het thema masculiniteit via ritmische choreografie. Ze uiten hun twijfels en stellen zichzelf in vraag. Krachtig en gevoelig tegelijkertijd. Op woensdag 24 april om 20u in 30CC/Wagehuys.

Stadsfestival voor mondiale solidariteit

Van 19 april tot 18 mei '24 op verschillende locaties in de stad. Doel: informeren over rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en vrede. Afsluiter op 18 mei: het Mundo Moves Wereldfeest.

https://mundialeuven.be/mundomoves

Onthaalhuis voor nieuwkomers in Leuven

De Nomade is de centrale plek in Leuven waar nieuwkomers en hun begeleiders terechtkunnen voor informatie en hulp, dienstverlening en gezamenlijke activiteiten. Ontdekking, ontmoeting en ontplooiing staan er centraal. Heel wat organisaties bieden ter plekke ondersteuning in verband met huisvesting, opleiding, werk, gezondheid, administratie enz. Er worden ook oefensessies Nederlands georganiseerd. Het is een open huis, waar men warm ontvangen wordt zonder eerst een afspraak te maken. Uiteraard gelden er openingsuren. Alles is gratis.

https://leuven.be/contact/de-nomade

Genk

Stad Genk organiseert ook nog in '24 enkele omstaanderstrainingen voor teams, organisaties en scholen om actief en gepast te leren reageren op grensoverschrijdend gedrag (zoals discriminerende of racistische uitspraken). Er worden vijf strategieën aangeleerd om als getuige niet langer passief te blijven. Genk werkt hiervoor samen met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. De sessie is gratis en duurt tweeënhalf uur.

Voorziene data:

dinsdag 13 februari 2024 van 19u tot 21.30u - stadhuis zaal

donderdag 14 maart 2024 van 19u tot 21.30u - stadhuis zaal 1

donderdag 11 april 2024 van 19u tot 21.30u - stadhuis zaal 1

dinsdag 7 mei 2024 van 19u tot 21.30u - stadhuis zaal 1

Voor een aanvraag: https://www.genk.be/omstaanderstraining

Stad Genk pakt ook huurdiscriminatie aan. Samen met partners werkt ze aan een eerlijke toegang tot de huurmarkt voor woningen. Vooroordelen, discriminatie en racisme horen immers niet thuis in deze stad.

Slachtoffer van huurdiscriminatie? Meer weten?  https://www.genk.be/huurdiscriminatie

Gent

Gedenkplaat voor de slachtoffers van heksenvervolging

Aan de Donkere Poort in het Gentse Prinsenhof zal in het najaar van 2023 een gedenkplaat komen voor 58 gefolterde en geëxecuteerde heksen uit de 16de en de 17de eeuw. Het gaat om 43 vrouwen en 15 mannen die tussen 1601 en 1604 de schuld kregen voor de voorbije oorlog en voor de heersende economische en klimaatcrisis. Er wordt ook gewerkt aan een website en aan een educatief project voor het onderwijs.

Het is belangrijk om in heel Vlaanderen de slachtoffers van de heksenjacht in ere te herstellen. Zeker 250 vrouwen werden onterecht beschuldigd en op de brandstapel gegooid. Over heel Europa ging het om meer dan 60.000 mensen. Eerherstel en publieke excuses zijn aangewezen. Vaak waren arme alleenstaande vrouwen de gedroomde zondebok. In een meer tolerante en gendergelijke samenleving zou dit niet gebeurd zijn.

 

Landen

Openbare toiletten De Beemden ruimer toegankelijk

Vanaf 1 juli 2023 zullen de openbare toiletten van De Beemden in Landen via de ingang aan de Rietgors geopend zijn van 7u tot 22u. Tijdens het nachtvissen zal er steeds iemand aanwezig zijn om toegang te verschaffen. Stad Landen vraagt uitdrukkelijk aan de gebruikers om de toiletten proper achter te laten, om spaarzaam te zijn met het waterverbruik en om enkel toiletpapier door te spoelen.

Rugby voor jongens én meisjes

Rugbyclub Haspinga organiseerde tijdens het laatste weekend van maart 2023 voor de eerste keer een rugbytornooi voor jongens én meisjes. In totaal namen er 250 kinderen deel. De reactie van het jonge meisje op het einde van het fragment (ROB nieuws) vat heel goed samen waar feminisme en gelijke kansen voor staan!

https://www.robtv.be/sport/eerste-rugbytoernooi-van-haspinga-voor-jeugd-is-succes-250-jongens-en-meisjes-namen-deel-151377

Jeugdopbouwwerk Landen organiseerde een actie aan het Landense stadhuis t.g.v. Internationale Vrouwendag op 8 maart. Ze kregen daarbij de steun van het lokaal bestuur en van meerdere verenigingen.

Een van de sprekers was een medewerkster van Vuur vzw, een organisatie die werkt met mensen op de vlucht en met dak- en thuislozen. Er werd onder meer toegelicht hoe het komt dat een meisje met een vluchtverhaal nog kwetsbaarder is dan andere personen die gevlucht zijn.

Landen heeft in de voorbije jaren twee nieuwe straten naar bekende lokale vrouwen vernoemd. Maar er is nog ruimte en intentie voor de toekomst.

Tijdens de herdenkingsviering van 11 november 2022 heeft men verwezen naar vrouwelijke verzetshelden.

De gemeente Landen heeft een schepen en een ambtenaar bevoegd voor gelijke kansen, er zijn twee jonge vrouwelijke schepenen, de algemeen waarnemend directeur is een vrouw en heel wat hogere functies worden door vrouwen ingenomen.

De openbare ruimte moet voor iedereen veilig en toegankelijk zijn. Via een voorstudie gaat men de situatie en verbeterpunten in kaart brengen.

 

 

De Marollen

Veiliger skaten voor vrouwen in de Marollen (2023)

Girls Make the City is het project van de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant, in samenwerking met de stadsmakers van Wetopia. Ze gingen – na een projectoproep van de Stad Brussel in verband met gender en stedenbouw – op zoek naar de manier waarop men een stad kan creëren die veilig aanvoelt voor iedereen. Daarvoor consulteerden ze een twintigtal meisjes en jonge vrouwen die vaak in de Marollen vertoeven.

Jongens en mannen die zich niet weten te gedragen, durven gemakkelijk seksistische en schunnige opmerkingen te maken en oneerbare voorstellen te doen. Ook houden ze niet altijd hun handen thuis.

Negen op de tien meisjes in Antwerpen, Brussel en Charleroi hebben al seksueel getinte straatintimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Plan International, een ngo voor kinderrechten. De helft van de meisjes past hun gedrag aan. Ze mijden bepaalde plekken of nemen een andere route, gaan niet alleen op stap of kleden zich anders.

Het onderzoek van ZIJkant resulteerde in een reeks concrete acties, adviezen voor beleidsmakers en een vierdelige podcastreeks. In de laatste aflevering van de podcast gaan de meisjes dieper in op het thema van gender in de publieke ruimte. Ze delen ideeën om de publieke ruimte van het Ursulineskatepark in de Brusselse Marollen veiliger te maken voor meisjes en vrouwen. Terug te vinden op Apple Podcasts en Spotify!

Welke maatregelen kunnen bijdragen aan een oplossing? Allereerst betere verlichting en openbare toiletten voor vrouwen. Maar ook workshops micro-agressie op school en meer meisjes die naar het skatepark gaan om sterker in groep te staan en de openbare ruimte op te eisen.

Tijdens de maand juli zullen meisjes en vrouwen op een wall of truth naast het station Kapellekerk hun ervaringen met straatintimidatie via een fresco kunnen delen: feministische citaten, verwijzingen naar seksisme en hashtags om jongens en mannen te sensibiliseren. “De bedoeling is dat jongens en mannen bondgenoten worden", aldus Julie Van Garsse van ZIJ-kant.

Lees en bekijk hier meer.

 

 

 

Vlaanderen

Vlaanderen opent vijf extra centra in de strijd tegen intrafamiliaal geweld (2023)

We hebben in Vlaanderen al vier Family Justice Centers (twee in Antwerpen en twee in Limburg), waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld terechtkunnen. In 2023 komen er nog vijf bij: in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende. Zo zal elke Vlaamse provincie minstens één centrum hebben. Een multidisciplinair team werkt er samen onder hetzelfde dak: hulpverleners, politie, justitie en andere betrokkenen.

In de bestaande centra steeg het aantal begeleidingen op twee jaar tijd met 40 % tot 2600 in 2022. Steden en gemeenten investeren mee in de verdere uitrol van het project. Hiermee komt men tegemoet aan de nood aan extra ondersteuning. Er komen ook meer kinderpsychologen. Een lotgenotenwerking wordt opgestart. De vijf nieuwe centra zullen eerst en vooral de risicogezinnen beter volgen.

Tienen

European Disability Card (2023)

De gemeente Tienen pakt uit met de vernieuwde European Disability Card. Het is nu voor gebruikers nog handiger geworden om de kaart aan te vragen. Er zijn ook een aantal voordelen aan verbonden bij de vrijetijdsdiensten van de stad, zoals sport en cultuur.

Meer info op www.eudisabilitycard.be.

Leuven

Kinderopvangratio naar beneden

Stad Leuven gaat in 2024 159 gesubsidieerde kinderopvangplaatsen overnemen van de vzw Kinderdagverblijven Leuven. De stad garandeert zo de continuïteit en de stabiliteit, maar ook de spreiding, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid tegen inkomenstarief. En! De ratio zal dalen van 9 naar 6 kindjes per begeleider. Zo komt Leuven tegemoet aan een van de belangrijkste eisen van de sector: meer aandacht en tijd voor de kinderen, minder werkdruk voor de begeleiders.

Internationale Vrouwendag op 7, 8 en 9 maart 2023

Het centrale thema is de solidariteit tussen feministische generaties/groepen en emancipatiebewegingen.

Leuven bijt op dinsdagavond 7 maart om 20u in de Bib de spits af met een gesprek over vrouwenrechten toen en nu, hier en elders. Professor Eva Brems modereert het gesprek tussen sprekers van verschillende generaties en met diverse ervaringen en achtergronden.

Op woensdagnamiddag (Bib, van 14u tot 17u30) organiseert men een voorleesmarathon voor kinderen met een boeiende mix van verhalen over empowerment. Onder meer de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en nieuwsanker Goedele Wachters tekenen present.

Donderdagavond om 20u in M Leuven is er de leesclub 'De Argonauten', naar het boek van Maggie Nelson. In kleine groepjes komen de volgende thema's aan bod: genderfluïditeit, radicale individuele vrijheid en de waarde van zorg voor een gezin. Meer info: klik hier.

Ik Sta Op (2023)

Deze campagne roept getuigen van discriminatie en geweld op om tussen te komen wanneer ze iets horen of zien dat niet door de beugel kan. Zoals bijvoorbeeld een seksistische of racistische opmerking of pestgedrag omwille van iemands geaardheid. Leuven biedt een interactieve workshop aan met tips om in te grijpen bij ongepast gedrag. Scholen, organisaties, sportclubs en jeugdverenigingen kunnen een training op maat aanvragen.

Lees hier meer.

Gratis buggy uitlenen (2021)

De stad Leuven organiseert de uitleendienst van kinderwagens voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar. Mensen met kinderen kunnen op meerdere buggypunten in de stad terecht om er één uit te lenen. Ouders met jonge kinderen schakelen vaak over van de fiets naar de auto. Ze krijgen hun buggy niet vervoerd met de fiets of het openbaar vervoer. En dat is dan weer slecht voor het milieu. Daar wilden ze in Leuven iets aan veranderen en zo ontstond dit idee. 

 

 

ZIJkant & Girls Make The City

In de warme nazomer van 2022 verenigden ZIJkant, de progressieve vrouwenbeweging en de sociaal-stedelijke organisatie Wetopia (making cities together in new alliances) 25 jongeren met heel verschillende interesses en achtergronden rond een stukje Brussel dat ze delen: het skatepark aan de Kapellekerk en de directe omgeving in de Marollen. Het is een plaats en een buurt waar geen van hen zich echt vrij of veilig voelt. Samen bedachten ze hoe hun stad een meer inclusieve plek kon worden, voor henzelf, maar ook voor hun ouders, vrienden en buren. Hun voorstellen werden vertaald naar aanbevelingen voor stadsplanners. De Stad Brussel had de projectoproep gelanceerd.

DIGITALE_BROCHURE-Girls-Make-The-City

Orange the World

Gebouwen, monumenten en plaatsen in ons land kleuren oranje om geweld tegen vrouwen aan te kaarten

Ieder jaar, in het kader van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen op 25 november vindt de ‘Orange the world’-campagne plaats. Vrouwenrechten zijn mensenrechten en oranje symboliseert de opkomende zon, het aanbreken van een hoopvolle toekomst waarin meisjes en vrouwen veilig zijn.

Vanaf 25 november tot 10 december (verjaardag UVRM) worden zowel in grote als in kleinere steden officiële gebouwen, monumenten en plaatsen in het oranje verlicht of getooid. Onder andere het Sportpaleis en het Vlinderpaleis in Antwerpen, de watertoren in Aalst, het Brusselse stadhuis, het casino in Oostende en de Rijselsepoort in Ieper deden mee in 2021.

In 2022 deden onder meer Affligem, Roeselare en Knokke-Heist mee. Zonta Roeselare en Soroptimist Roslar, beide serviceclubs, zorgden ervoor dat beelden een oranje hesje kregen, dat bomen versierd werden met oranje linten, dat het AZ Delta oranje uitgelicht werd en dat enkele bussen van De Lijn voorzien werden van een oranje banner. In Knokke-Heist was Zonta betrokken bij de oranje belichting van het Cultuurcentrum en het AGSO-gebouw 't Walletje. In Sint-Niklaas droegen bomen en standbeelden oranje lintjes en capes, opnieuw een samenwerking tussen Zonta Club Waasland en Soroptimist Club Land van Waas. De campagne zette ook hulplijn 1712 in de kijker. Deze lijn is gratis en anoniem. Het nummer was zichtbaar op bussen van De Lijn en op broodzakken.

Manneken Pis in Brussel droeg op 25 november opnieuw zijn oranje kostuumpje.

Ook jouw gemeente kan meewerken om de strijd tegen geweld op vrouwen onder de aandacht te brengen.  
Belicht op ‘Orange your City’-dag een of meerdere gebouwen in je gemeente of stad. Stuur ons een foto en wij geven deze graag een plaatsje op de website. 

Brugge

Wandeling ZIJ-straten (2021)

In Brugge zijn speciale wandelingen genaamd  ‘ZIJ-straten’ te volgen. Deze leiden je doorheen de stad en de vrouwengeschiedenis van Brugge. Een ervaren gids neemt je mee op een ware ontdekking doorheen Brugge en toont je de plaatsen waar vrouwen leefden en werkten. Je krijgt uitleg over hun levenswijze maar ook vertelt men je hoe het verleden de situatie van vandaag nog steeds beïnvloedt.

8 maart - Internationale Vrouwendag 

Elk jaar organiseert Brugge een leuk gevulde dag in het teken van internationale vrouwendag. Op 8 maart 2021 kaapten Brugse vrouwen Villa Bota . In een vier uur durende radio-uitzending interviewde Dalilla Hermans achtereenvolgens marathonloopster Beryl Otieno, slamdichter en rapper Doorn Roosje (Nina Everaert), politiek wetenschapper Maud Boey, psychologe Mathilde Vandemoortele, amoedespecialist en coördinator van vzw Wieder Pascale Cockhuyt en auteur/regisseur Lara Taveirne. 

De uitzending gemist?
Je kan de gesprekken hier achteraf nog beluisteren, netjes opgesplitst naar vier podcasts van een uur.

Meisjes en de publieke ruimte

Meisjes spelen minder buiten dan jongens. Hoe zorg je ervoor dat meisjes zich meer thuis voelen in de publieke ruimte? Kind & Samenleving maakte een interactieve pdf met 10 ontwerpprincipes voor een meer genderinclusieve (speel)ruimte.

Samen met meisjes gingen ze na hoe speelruimte en publieke ruimte beter tegemoet kunnen komen aan de manier waarop meisjes buiten spelen, en hoe ruimte het spel van meisjes beter kan ondersteunen. Meisjes zijn net zo goed als jongens op zoek naar avontuur. Ze combineren hun spel wel vaker met babbelen en chillen, en hun spel zelf wisselt meer af. Meisjes vragen dan ook naar een gevarieerde ruimte waar plaats is voor allerlei groepen.

Hoe ze dat precies aanpakken? Laat je inspireren door de interactieve publicatie 'Meisjes en de publieke ruimte'! (2021)

 

Oostende

Terugbetaling anticonceptie (2021)

De pil een luxe? Niet echt, want voor sommige voorbehoedsmiddelen geldt er een tussenkomst via de mutualiteit.
Voor vrouwen met een beperkt inkomen blijkt de opleg vaak toch nog een te grote hap uit hun budget.  Alle Oostendse vrouwen, ouder dan 21 jaar en met het statuut verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit, kunnen via Sociaal Huis Oostende tussenkomst krijgen in de kostprijs van anticonceptie. 


Women@Work voor vrouwen met een migratieachtergrond (2021)

Inzetten op het versterken van vrouwen in het kader van arbeidsactivering blijft belangrijk. Daarom organiseren het FMDO en het Economisch Huis Oostende sessies van women@work, een informatiesessie voor vrouwen die professioneel aan de slag willen.  Na de sessie is er de mogelijkheid om in te schrijven bij Economisch Huis Oostende voor een traject op maat. De deelnemers krijgen ondersteuning op weg naar werk of opleiding en/of bij behalen van een rijbewijs.

Hasselt

Hasselt Inclusief over safe spaces

In de week van 22 tot 26 april '24 organiseerde de stad een initiatieles slam poetry over safe spaces, een stand-up comedy show, een omstaanderstraining, hoe te reageren op haatspraak online en hoe een safe space te maken van een evenement.

Hasselt Incl.: themaweek over Safe Spaces | Hasselt

Strijd tegen menstruatiearmoede in Hasseltse scholen

Liefst een op de acht meisjes in Vlaanderen heeft geen toegang tot menstruatieproducten. Omdat ze geen geld hebben om tampons of maandverbanden te kopen, of omdat ze zich schamen. Daar wil Hasselt iets aan doen. In samenwerking met BruZelle vzw en Rotary Hasselt verdeelt de stad tampons en maandverbanden over alle Hasseltse secundaire scholen. De producten worden via kastjes gratis aangeboden. Vrijwilligers zetten zich in om kleurrijke stoffen zakjes te maken om de menstruatieproducten in op te bergen. Sinds januari 2024 kunnen ook leerlingen van het lager onderwijs dezelfde kleurrijke zakjes vinden in kastjes op hun school.

Bar Inclusief

Op donderdag 19 oktober '23 organiseerde stad Hasselt Bar Inclusief, een netwerkevent voor gelijkgestemde organisaties, verenigingen, professionals en Hasselaren met een hart voor gelijke kansen. 

Bar Inclusief is dé gespreksavond over gelijkheid in Hasselt. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst komen de deelnemers te weten wat er gebeurt in verband met thema's zoals integratie, handicap, gender, LGBTQIA+, levensbeschouwing en toegankelijkheid. Men wil er informeren, een vinger aan de pols houden en samen interactief aan de slag gaan. 

Bar Inclusief | Hasselt

 

11 november 2023

Landens stadsbestuur droeg witte klaproosjes

Ter gelegenheid van de herdenking van Wapenstilstand op 11 november '23 droegen het voltallige Landense stadsbestuur en andere aanwezigen de witte klaproosjes van de Vrouwenraad als eerbetoon aan de vrouwelijke verzetshelden.

Burgemeester Gino Debroux verwees ernaar in zijn toespraak: 11nov2023 receptie

Ook de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani, vermeldt regelmatig de Leuvense verzetsheldinnen. De burgemeester van Borsbeek, Dis Van Berckelaer, haalt geregeld het Vrouwenraad-initiatief van de portretten van vrouwelijke helden uit het verzet aan tijdens zijn toespraak op 11 november. De gemeente Schaarbeek heeft enkele maanden geleden op het kerkhof een monument ingehuldigd voor Edith Cavell, naast dat van Gabrielle Petit. Zij hebben ook een lijst met legendarische vrouwen.

Antwerpen

GemmA, Steunpunt Gender en Migratie, helpt iedereen die vragen heeft bij het thema ‘genderongelijkheid en migratie’. Burgers, hulpverleners en intermediairs kunnen er terecht voor info, advies, ondersteuning of doorverwijzing.

Bekijk via onderstaande link 

https://youtu.be/KNLgo4MaGq4

Sint-Truiden

Grootouders voor het Klimaat

In samenwerking met de dienst Lokaal Mondiaal Beleid hebben de Grootouders voor het Klimaat een tentoonstelling ontworpen om de jeugd te sensibiliseren voor de klimaatverandering. Grootouders voor het Klimaat is een ongebonden burgerbeweging van mensen die bezorgd zijn om de wijziging van het klimaat en de gevolgen ervan voor toekomstige generaties.

Een groep gemotiveerde vrijwilligers bracht de tentoonstelling naar acht basisscholen in Sint-Truiden, waar ze telkens een workshop organiseerden. De leerlingen maakten tekeningen met hun wensen voor de toekomst van onze aarde en brachten extra ideeën aan.

De tentoonstelling staat van maandag 22 januari '24 tot en met vrijdag 9 februari '24 opgesteld in het Stadhuis op de Grote Markt. Toegang tot en met zaterdag van 10u tot 16u.

Huisdierenpaviljoen in regionaal ziekenhuis Sint-Trudo

Vanaf juli 2023 kunnen patiënten, zeker zij die langdurig opgenomen zijn, bezoek krijgen van hun geliefde huisdier in een speciaal daartoe gebouwd paviljoen. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de vzw Fighters Against Cancer en is (tot nu toe) uniek in Vlaanderen. Het gebouw biedt een moderne en huiselijke omgeving waar baasjes hun huisdier kunnen terugzien en knuffelen. Het ziekenhuis gaat ook voor motorische revalidatie samenwerken met de vzw Therapiedieren. 

Straatverpleegkundigen aan de slag

In navolging van Hasselt gaat Sint-Truiden vanaf oktober 2023 straatverpleegkundigen inzetten om dakloze mensen, personen zonder stabiele thuissituatie en sociaal geïsoleerde mensen de nodige medische hulp te bieden. Zij zullen vooral (voet)wonden verzorgen, bloeddruk meten en abcessen als gevolg van vuile spuiten ontsmetten.

Het Wit-Gele Kruis Limburg, de stad Sint-Truiden en het psychiatrisch ziekenhuis Asster werken hiertoe samen.

Lees hier het verhaal van een straatverpleegkundige in Hasselt: https://sociaal.net/verhaal/straatverpleging-zorg-op-straat-toedienen/

Mechelen

De podcastwandeling ‘Mechelen, een inclusieve stad’ gidst de luisteraar door de Dijlestad. Die leert onderweg verschillende Mechelse initiatieven en projecten kennen die volop inzetten op diversiteit, gelijke kansen en inclusie en die bijdragen tot een warme, leefbare stad. Door te focussen op een positieve aanpak van thema’s als diversiteit en inclusie wil men de rol van voorbeeldstad opnemen en andere steden en gemeenten inspireren.

De wandeling van zes kilometer leidt naar de mooiste plekken in de historische binnenstad. Op tien locaties kan men de bijhorende QR-code scannen en luisteren naar de verhalen van Mechelaars en beleidsmakers over deze thema’s. 

Naast de audio krijgt men ook achtergrondinformatie over de belangrijkste bezienswaardigheden op de route. Deze zijn aangeduid met sterretjes op de kaart.

De wandeling loopt over zes kilometer. Men passeert voldoende horecazaken.

https://www.mechelen.be/inclusief-mechelen

Kom op adem!

Zaterdag 24 juni 2023 is het de Dag van de Mantelzorg. In heel wat Vlaamse gemeenten en steden organiseert men een activiteit of evenement om de meer dan 600.000 mantelzorgers eventjes te ontlasten, in de bloemetjes te zetten of te bevragen naar hun ervaringen en noden.

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in Mechelen samen met i-mens, Stad Mechelen en EersteLijnsZone Mechelen-Katelijne het gratis event Kom op adem met lezingen en workshops. Afspraak in Het Predikheren, de Mechelse bib, vanaf 10u.

Via deze link vindt u alle praktische info: https://steunpuntmantelzorg.be/2023/05/08/komopadem2023/

Feministische leeslijst

De Vrouwenraad stelt een feministische leeslijst samen. Deze zal gebruikt worden ter voorbereiding van de leessalons in 2023. Ook ter inspiratie voor gemeentelijke initiatieven!

https://www.goodreads.com/user/show/158430568-vrouwenraad

Readers of Europe 2023 - coming soon - Consilium (europa.eu)

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas lanceert Safer Cities-platform en omstaanderstrainingen tegen grensoverschrijdend gedrag en voor een veilige, leefbare en inclusieve stad (maart 2023). De stad wil dat iedereen mee is en dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom tekende ze in op het project via het Vlaamse subsidieplan ‘Plan Samenleven’. Antwerpen, Brussel en Gent gingen ook al in zee met Plan International. Met de omstaanderstrainingen wil men de inwoners helpen om actief te reageren wanneer ze getuige zijn van ongewenst of ongepast gerag, van racisme of discriminatie.

De Klimaatgids 2020-2050 is een handig hulpmiddel van de stad Sint-Niklaas om in de verschillende stedelijke projecten kansen te herkennen en om te zetten in actie. Daarom werden in deze gids 40 verschillende klimaatactiepunten bijeengebracht. Ze nodigen iedereen uit om na te denken over een veranderend klimaat en om de acties zoveel mogelijk toe te passen.

Sint-Niklaas wil alle inwoners gelijke kansen bieden én een aangename leefomgeving. Daartoe werd er de afgelopen jaren een buurtwerking opgericht en werd er gewerkt aan het lobbenstadmodel en aan het wijkcirculatieplan.

Ter gelegenheid van 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerde Avansa (voorheen Vormingplus of Volkshogescholen) in samenwerking met meer dan twintig verenigingen en met ondersteuning van de stad op 4 maart 2023 van 11u tot 17u een Vrouwenfestival op de Grote Markt van Sint-Niklaas.

Dit festival stond helemaal in het teken van meer balans of evenwicht tussen werk, vrije tijd en (zelf)zorg. Op het programma: workshops, lezingen, live optredens, kinderanimatie en internationaal eten en drinken.

De Vrouwenraad organiseerde op 8 maart zelf mee de Internationale Vrouwendag in Sint-Niklaas, samen met ABVV, ACV Puls, Marianne, Hart boven Hard, Vrouwencentrum en Furia. Het Collecti.e.f. 8 maars Sint-Niklaas pakte uit met een sterk avondprogramma: een haka-dans voor gratis menstruatieproducten en pakkende getuigenissen met oproepen voor hogere minimumlonen, sterkere openbare diensten, een minimumpensioen van 1500 euro netto na veertig jaar werken, meer investeringen in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en ouderenzorg, en meer daadkracht tegen seksisme, grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Hier leest u een artikel op DeWereldMorgen.

 

Quaregnon

Femi(ni)cide en gendergerelateerde dodingen (2023)

Op donderdag 9 maart a.s. vindt in Quaregnon de inauguratie plaats van een gedenkteken ter herinnering aan de slachtoffers van femi(ni)cide en intrafamiliaal geweld. Op de Place Nicolas Jenart zal de burgemeester om 18u als eerste het woord nemen. 

De gemeente Quaregnon en de Compagnie de la Bête Noire hebben voor het financiële luik gezorgd. Er kwam onder meer bijkomende ondersteuning en hulp vanuit de Réseau Vif Borain, de FOD Binnenlandse Zaken en de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quaregnon heeft zijn identiteit aan drie ankerpunten vastgeklikt: solidariteit, interculturaliteit en samenleven. De gedenksteen brengt de vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld in herinnering. Tegelijk wordt het jarenlange veldwerk van de sociale diensten qua veiligheid en preventie op de voorgrond geplaatst. Maar het is vooral een onvoorwaardelijke oproep om de strijd met het geweld op vrouwen te blijven voeren.

Klik hieronder om meer te lezen:

dossier de presse stele feminicide Quaregnon

Gent

In Gent zijn er voor de inwoners heel wat opties om iets te doen voor vluchtelingen. Men kan zich registreren als pleeggezin voor een vluchtelingenkind, dit voor een korte of voor een lange(re) periode. Men kan ook steunfiguur of steungezin worden, zodanig dat jongeren er op hun achttiende niet helemaal alleen voor komen te staan. Men kan buddy worden en zo het verschil maken in het leven van nieuwkomers. Men kan tijdelijk z'n huis delen of een woning aan een vluchteling verhuren. Ten slotte kan men ook spullen doneren of vrijwilliger worden bij een van de vele middenveldorganisaties.

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/asiel-en-vluchtelingen/zo-help-je-een-vluchteling-gent

 

Aalst

Workshop geweldloos opvoeden

Hoe kan jij je als opvoeder (hulpverlener, ouder, zorgleerkracht, pleegouder) krachtig verzetten tegen onacceptabel gedrag (zoals agressie, niet meer naar school gaan, druggebruik, gameverslaving), zonder daarbij terecht te komen in spiralen van onmacht en escalaties?

Deze infoavond voor iedereen die met opvoeding van jongeren te maken heeft, vindt plaats op dinsdag 2 mei 2023 om 19u30 in Utopia (zaal De Geuzen, Utopia 1 in Aalst).

Hilde Leonard, drijvende kracht achter het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be), leidt de avond, die tot stand kwam in samenwerking met het Vredeshuis Aalst.

Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht en kan via dit formulier tot de dag ervoor (12 uur). 

 

Stad Brussel

Het Brussels plan ter bestrijding van seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen loopt van 2020 tot 2024. Dit is het eerste globale Brusselse plan dat deze problematiek op gecoördineerde, transversale, transparante en efficiënte wijze wil aanpakken. Zowel preventie, sensibilisering als slachtoffer- en daderhulp komen aan bod. Er werden 56 acties uitgerold.

Herdenking verzetsheldinnen

De gemeente Beerse haalde tijdens de toespraak van 11 november 2021 de drie heldinnen uit W.O. I aan (Edith Cavell, Louisa D'havé en Gabrielle Petit - zie onze digitale brochure). Ook werd in juni de Marie De Breynestraat ingehuldigd.

De gemeente Borsbeek verwees tijdens de herdenking van Wapenstilstand in 2021 naar onze brochure.

In 2022 kregen de twee digitale brochures veel aandacht. Gelijke Kansen Vlaanderen en het kabinet van bevoegd minister Bart Somers waren vol lof, net als onze aangesloten verenigingen en onze vredesvrouwen. We kregen heel wat bestellingen binnen voor white poppies, die daarna opgespeld werden tijdens de herdenkingen van Wapenstilstand op 11 november. De gemeentes Landen, Gent en Brugge zeiden inspiratie te zullen halen uit de brochures bij de opmaak van hun speech. Gent en Landen beloofden in de toekomst onze namenlijst te gebruiken bij de zoektocht naar nieuwe straatnamen.

De gemeente Borsbeek bezorgde de brochures aan de drie onderwijsinstellingen, deelde white poppies uit en de burgemeester verwees in zijn toespraak uitgebreid naar de Vrouwenraad, waarvoor onze oprechte dank. Zie foto's lager.

De gemeente Schaarbeek was verheugd dat er drie van haar verzetsvrouwen opgenomen werden in de brochures en zou er in het gemeentekrantje van november een artikel aan wijden.

De stad Antwerpen gaf mee via de nieuwsbrief van het Vredescentrum de nodige aandacht te zullen besteden aan de digitale brochures en nodigde de Vrouwenraad uit om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid op het Schoonselhof (11 november, Wapenstilstand). Hier gingen wij uiteraard graag op in.

De stad Ieper is bezig met de omzetting van de twintig portretten naar een tentoonstelling met panelen. Die gaat in mei van start en kan daarna het hele land rondreizen. Meer info volgt!

 

Gent

Vrouwelijke straatnamen (2022)

Inhaalbeweging voor toekenning van vrouwennamen
In verhouding tot het totale aantal plaatsnamen in Gent zijn plaatsnamen die verwijzen naar een vrouw nog steeds in de minderheid.  De stad Gent wil daarom zorgen voor een inhaalbeweging.

De (vrouwen)namen hebben bij voorkeur een link met Gent maar dit is geen noodzaak. Zo kan ook voor internationale figuren worden gekozen naar analogie met bijvoorbeeld de Marie Curiestraat of het Marguerite Yourcenarpad. De Stad Gent kiest hierbij voor mensen met een verdienste op maatschappelijk, wetenschappelijk en sociaal vlak zoals het decreet voorschrijft.

De inhaalbeweging is nu volop bezig. De Gentse straat-, brug-, park- en tuinnamen worden steeds vrouwelijker. Ongeveer een kwart is naar een vrouw vernoemd: Louisa D'Havé, Edith Cavell, Regine Beer, Yvonne Fontaine, Paula Marckx en Emilia Dutry. Ook tien straten en paden kregen de naam van Gentse verzetsstrijdsters: de Hilda Daneelsstraat, de Hélène Mallebranckestraat, de Martha Anthonisstraat, de Simonne Verhellestraat, de Pierrette Cuelenaerestraat, het Julienne De Plupad, de Martha Grypstraat, het Stephania Demoorpad, het Simone Moulinpad en de Marie Pollstraat (met geboorte- en sterfdatum plus het onderschrift 'Gentse verzetsstrijdster').

Lokaal actieplan straatintimidatie

In het kader van het twee- of driejarig Safer cities-programma van Plan International België ontwikkelt en rolt de stad Gent een lokaal actieplan uit om straatintimidatie aan te pakken. Dat plan kadert in het grote Vlaamse Plan Samenleven. Daartoe werd de Taskforce seksueel grensoverschrijdend gedrag opgericht (openbaar vervoer, nachtleven, ontmoetingsplaatsen jongeren). Op basis van concrete signalen uit de Taskforce-werkgroepen organiseert Gent intervisies.

Lees meer over het Safer Citiesprogramma of laat je inspireren door een filmpje. De steden Mechelen en Brussel doen ook mee.

Babyspots (2021)

Babyspots zijn te vinden doorheen stad Gent. Een BabySpot is een gezellig plekje in de stad, waar personen op stap met een kindje een rustpunt vinden. Daar kunnen kindjes gevoed en ververst worden. Je herkent deze plaatsen aan de sticker, maar ze zijn ook online terug te vinden op een kaart.

Genk

Kinderdagverblijf van 6.30u tot 22.30u (2021)

In Genk is er het kinderdagverblijf  A.D. Wombat waar kindjes kunnen worden opgevangen van 6u30 tot maar liefst 22u30. Deze late uren zijn belangrijk voor mensen die niet de gewone nine-to-five job hebben.
Zo kunnen ook zij gebruikmaken van het kinderdagverblijf, en krijgen ook zij ondersteuning waar ze alle recht op hebben.

Hasselt

Luierlief (2021)

De stad Hasselt zet zich in om met het project 'Hasselt Luierlief' de kenbaarheid van pamperplekjes in de Hasseltse horecazaken en openbare voorzieningen te verhogen en te ondersteunen in de uitbouw ervan.

Jonge ouders dienen zich met hun gezin welkom te voelen in de binnenstad en er moeten voldoende voorzieningen aanwezig zijn om hen te ondersteunen, zoals kwaliteitsvolle en verzorgde pamperplekjes die meteen in het oog springen.

Hasselt ziet nog veel potentieel in Hasselt Luierlief.  Niet alleen op restaurant of in een speelgoedwinkel moet je in alle rust de luier van je baby kunnen verversen, maar evengoed in de wachtzaal van een dokter. Jonge ouders hoeven niet meer op de grond van de toiletten de pamper van hun baby te verversen, dat is definitief verleden tijd. Zo hopen ze zelfs in de toekomst een pampercamper te bouwen, zodat jonge mama’s en papa’s ook op een foodtruckfestival, de wekelijkse markt of de kermis altijd een plek hebben om zich even terug te trekken.

Mechelen

Genderstatement (2021)

Vrouwen en mannen zijn gelijk
Voor de stad Mechelen is de gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw een fundamentele en onaantastbare hoeksteen van onze open samenleving die door diversiteit wordt gekenmerkt. Dit principe vormt de basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vrouwen en mannen, jongens en meisjes hebben dezelfde rechten en plichten, moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, dezelfde dromen en ambities kunnen koesteren en waarmaken. Wie deel uitmaakt van de Mechelse samenleving moet deze principes aanvaarden en respecteren. 

Stad Mechelen engageert zich om via al haar beleidsdomeinen op structurele wijze de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken.
Bron en meer info: https://www.mechelen.be/genderstatement

Intrafamilaal geweld bespreekbaar maken (2021)

25 november is de Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Naar aanleiding van deze dag lanceert de stad Mechelen ieder jaar een campagne.  Een voorbeeld hiervan is een filmpje dat intrafamiliaal geweld onder de aandacht durft te brengen. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de jonge creatievelingen van Project Wolf. Eén boodschap staat centraal: we moeten komaf maken met het taboe rond dit thema. Erover spreken is immers de eerste stap in een andere richting, zowel voor wie het meemaakt als voor wie een vermoeden heeft. 

Verder vind je ook heel veel praktische info over de verschillende vormen van geweld.  En last but not least zijn er de links om slachtoffers én daders van geweld door te verwijzen naar gepaste hulpverlening. 

Bron: https://www.mechelen.be/ifg

De stad Mechelen heeft zich in 2021 samen met de plaatselijke horeca ook geëngageerd om seksuele intimidatie en agressie in het nachtleven te voorkomen. Er zijn een aantal kwetsbare nachtcafés en uitgaanszones. Het plan is preventief bedoeld en behelst een vijftal concrete actiepunten. Zo onder meer een coachingtraject voor horecapersoneel om signalen en risico’s te herkennen en een sensibiliseringscampagne in de cafés, met preventieve tips en do’s en don’ts op bierviltjes, placemats en affiches. Het buurtinformatienetwerk horeca (BIN H) werd geheractiveerd. Er wordt verder ingezet op de virtuele chatbot Yana, ontwikkeld in de strijd tegen straatintimidatie, om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Schaarbeek

Het Huis van de Vrouw in Schaarbeek werkt samen met een netwerk van personen en verenigingen (meer dan 100 partners) aan een plek voor vrouwen waar ze kennis kunnen opdoen en delen. Het is een unieke plek voor ontmoetingen, met een mix van afkomst, talen, sociale context, leeftijd, beroep en cultuur. Er vinden ruim dertig activiteiten per week plaats in de Josaphatstraat 235. Jaarlijks telt men 13.000 deelnemers. Het aanbod is zo divers dat er almaar meer vrouwen, maar ook mannen, deelnemen.

Ieder jaar participeert de gemeente Schaarbeek ook aan de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Feitelijk zijn de gemeentediensten het hele jaar door betrokken bij sensibiliserende en preventieve acties omtrent de gelijkheid van vrouwen en mannen. De Politiezone Brussel-Noord roept op om niet te aarzelen om een klacht in te dienen na een voorval.

In 2022 nam Schaarbeek deel aan de campagne van equal.brussels tegen geweld op vrouwen.

8 meicoalitie

Om niet te vergeten en om te waarschuwen organiseert de 8 meicoalitie op 

zondag 5 mei in het Fort van Breendonk om 11u en op 

woensdag 8 mei doorheen heel het land herdenkingen en activiteiten

A5-FLYER-5-MEI-NL

Herdenking 5 mei 2024 – 8 meicoalitie

https://8meicoalitie.be/5-en-8-mei-2024/activiteiten-8-mei-2024/

Hasselt

Hasselt Inclusief over safe spaces

In de week van 22 tot 26 april '24 organiseerde de stad een initiatieles slam poetry over safe spaces, een stand-up comedy show, een omstaanderstraining, hoe te reageren op haatspraak online en hoe een safe space te maken van een evenement.

Hasselt Incl.: themaweek over Safe Spaces | Hasselt

Strijd tegen menstruatiearmoede in Hasseltse scholen

Liefst een op de acht meisjes in Vlaanderen heeft geen toegang tot menstruatieproducten. Omdat ze geen geld hebben om tampons of maandverbanden te kopen, of omdat ze zich schamen. Daar wil Hasselt iets aan doen. In samenwerking met BruZelle vzw en Rotary Hasselt verdeelt de stad tampons en maandverbanden over alle Hasseltse secundaire scholen. De producten worden via kastjes gratis aangeboden. Vrijwilligers zetten zich in om kleurrijke stoffen zakjes te maken om de menstruatieproducten in op te bergen. Sinds januari 2024 kunnen ook leerlingen van het lager onderwijs dezelfde kleurrijke zakjes vinden in kastjes op hun school.

Bar Inclusief

Op donderdag 19 oktober '23 organiseerde stad Hasselt Bar Inclusief, een netwerkevent voor gelijkgestemde organisaties, verenigingen, professionals en Hasselaren met een hart voor gelijke kansen. 

Bar Inclusief is dé gespreksavond over gelijkheid in Hasselt. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst komen de deelnemers te weten wat er gebeurt in verband met thema's zoals integratie, handicap, gender, LGBTQIA+, levensbeschouwing en toegankelijkheid. Men wil er informeren, een vinger aan de pols houden en samen interactief aan de slag gaan. 

Bar Inclusief | Hasselt

 

Laarne

Herdenking vrouwonvriendelijk heksenverleden (2023)

Op 25 november '23 heeft de gemeente Laarne, samen met enkele andere gemeentes (Bever, Dendermonde, Diksmuide, Kasterlee, Kruibeke, Lier, Nieuwpoort, Vielsalm, Wichelen en Zonnebeke), hard ingezet op de campagne Orange the World. Dit binnen het specifieke kader van de herdenking van een vrouwonvriendelijk heksenverleden. Vooral vrouwelijke heksen werden eeuwenlang vervolgd en veroordeeld. Verschillende steden en gemeenten willen dit onrecht nooit vergeten en organiseerden daarom de eerste landelijke herdenkingsactie.

Meer weten? https://www.belgischeheksen.be/over-ons

De betrokken gemeentes koppelen hieraan een sterk toekomstgericht maatschappelijk engagement.

Sint-Niklaas

Iedereen mee!

Tijdens het festival Iedereen mee! van 17 mei tot en met 24 juni 2024 brengt de stad Sint-Niklaas inclusie, diversiteit en gelijke kansen onder de aandacht. Verenigingen, organisaties en burgerinitiatieven kunnen zich kandidaat stellen voor een activiteit waarbij een van de drie thema's centraal staat. Zoals bijvoorbeeld een workshop, tentoonstelling of expo, een panelgesprek, lezing of voordracht, een boekvoorstelling, een ontmoetingsactiviteit, een sofababbel, docu of poëzie, een film, muziek, dans of theater, een studiedag of lespakket, een wedstrijd of quiz, kinderanimatie enz.

https://www.sint-niklaas.be/actueel/oproep-festival-iedereen-mee-2024-dien-je-activiteit

11 november 2023

Landens stadsbestuur droeg witte klaproosjes

Ter gelegenheid van de herdenking van Wapenstilstand op 11 november '23 droegen het voltallige Landense stadsbestuur en andere aanwezigen de witte klaproosjes van de Vrouwenraad als eerbetoon aan de vrouwelijke verzetshelden.

Burgemeester Gino Debroux verwees ernaar in zijn toespraak: 11nov2023 receptie

Ook de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani, vermeldt regelmatig de Leuvense verzetsheldinnen. De burgemeester van Borsbeek, Dis Van Berckelaer, haalt geregeld het Vrouwenraad-initiatief van de portretten van vrouwelijke helden uit het verzet aan tijdens zijn toespraak op 11 november. De gemeente Schaarbeek heeft enkele maanden geleden op het kerkhof een monument ingehuldigd voor Edith Cavell, naast dat van Gabrielle Petit. Zij hebben ook een lijst met legendarische vrouwen.

Oostende

Brugfiguur kinderopvang 

Stad Oostende wil ervoor zorgen dat elk kind in haar gemeente gelijk aan de start van het leven komt. Hiervoor zet het bestuur sterk in op verschillende levensdomeinen die het verschil kunnen maken. Een goede prenatale ondersteuning, kinderopvang, gezondheid, onderwijs en vrije tijd zijn hier enkele voorbeelden van.

De Brugfiguur biedt ondersteuning en coaching binnen de stedelijke kinderopvanginitiatieven om het zorgbeleid te optimaliseren op niveau van het kind, de ouders en de begeleiders.

Hij/zij coacht en ondersteunt kindbegeleiders in de omgang met kwetsbare gezinnen, zet laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden op in kinderdagverblijven, bouwt bruggen tussen ouders en diverse dienstverleningsorganisaties, zorgt voor een warme transfer tussen kinderopvang en kleuteronderwijs, brengt drempels voor kwetsbare gezinnen in kaart en verlaagt die, deelt kennis en inzichten met de ruimere sector.

https://www.oostende.be/producten/detail/234/brugfiguur-kinderopvang

 

 

 

Antwerpen

GemmA, Steunpunt Gender en Migratie, helpt iedereen die vragen heeft bij het thema ‘genderongelijkheid en migratie’. Burgers, hulpverleners en intermediairs kunnen er terecht voor info, advies, ondersteuning of doorverwijzing.

Bekijk via onderstaande link 

https://youtu.be/KNLgo4MaGq4

Leuven

Budgetbeurs 'Wakosta?!'

Helpt jongeren op eigen benen te staan via een rondleiding. Bedoeld voor organisaties die werken met 18- tot 25-jarigen, ook anderstalige nieuwkomers. Loopt nog tot 3 mei '24. Boeken via huurhuis@leuven.be

Afrika FilmFestival: 'Making men'

Vier Afrikaanse dansers verkennen het thema masculiniteit via ritmische choreografie. Ze uiten hun twijfels en stellen zichzelf in vraag. Krachtig en gevoelig tegelijkertijd. Op woensdag 24 april om 20u in 30CC/Wagehuys.

Stadsfestival voor mondiale solidariteit

Van 19 april tot 18 mei '24 op verschillende locaties in de stad. Doel: informeren over rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en vrede. Afsluiter op 18 mei: het Mundo Moves Wereldfeest.

https://mundialeuven.be/mundomoves

Onthaalhuis voor nieuwkomers in Leuven

De Nomade is de centrale plek in Leuven waar nieuwkomers en hun begeleiders terechtkunnen voor informatie en hulp, dienstverlening en gezamenlijke activiteiten. Ontdekking, ontmoeting en ontplooiing staan er centraal. Heel wat organisaties bieden ter plekke ondersteuning in verband met huisvesting, opleiding, werk, gezondheid, administratie enz. Er worden ook oefensessies Nederlands georganiseerd. Het is een open huis, waar men warm ontvangen wordt zonder eerst een afspraak te maken. Uiteraard gelden er openingsuren. Alles is gratis.

https://leuven.be/contact/de-nomade

Sint-Truiden

Grootouders voor het Klimaat

In samenwerking met de dienst Lokaal Mondiaal Beleid hebben de Grootouders voor het Klimaat een tentoonstelling ontworpen om de jeugd te sensibiliseren voor de klimaatverandering. Grootouders voor het Klimaat is een ongebonden burgerbeweging van mensen die bezorgd zijn om de wijziging van het klimaat en de gevolgen ervan voor toekomstige generaties.

Een groep gemotiveerde vrijwilligers bracht de tentoonstelling naar acht basisscholen in Sint-Truiden, waar ze telkens een workshop organiseerden. De leerlingen maakten tekeningen met hun wensen voor de toekomst van onze aarde en brachten extra ideeën aan.

De tentoonstelling staat van maandag 22 januari '24 tot en met vrijdag 9 februari '24 opgesteld in het Stadhuis op de Grote Markt. Toegang tot en met zaterdag van 10u tot 16u.

Huisdierenpaviljoen in regionaal ziekenhuis Sint-Trudo

Vanaf juli 2023 kunnen patiënten, zeker zij die langdurig opgenomen zijn, bezoek krijgen van hun geliefde huisdier in een speciaal daartoe gebouwd paviljoen. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de vzw Fighters Against Cancer en is (tot nu toe) uniek in Vlaanderen. Het gebouw biedt een moderne en huiselijke omgeving waar baasjes hun huisdier kunnen terugzien en knuffelen. Het ziekenhuis gaat ook voor motorische revalidatie samenwerken met de vzw Therapiedieren. 

Straatverpleegkundigen aan de slag

In navolging van Hasselt gaat Sint-Truiden vanaf oktober 2023 straatverpleegkundigen inzetten om dakloze mensen, personen zonder stabiele thuissituatie en sociaal geïsoleerde mensen de nodige medische hulp te bieden. Zij zullen vooral (voet)wonden verzorgen, bloeddruk meten en abcessen als gevolg van vuile spuiten ontsmetten.

Het Wit-Gele Kruis Limburg, de stad Sint-Truiden en het psychiatrisch ziekenhuis Asster werken hiertoe samen.

Lees hier het verhaal van een straatverpleegkundige in Hasselt: https://sociaal.net/verhaal/straatverpleging-zorg-op-straat-toedienen/

Genk

Stad Genk organiseert ook nog in '24 enkele omstaanderstrainingen voor teams, organisaties en scholen om actief en gepast te leren reageren op grensoverschrijdend gedrag (zoals discriminerende of racistische uitspraken). Er worden vijf strategieën aangeleerd om als getuige niet langer passief te blijven. Genk werkt hiervoor samen met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. De sessie is gratis en duurt tweeënhalf uur.

Voorziene data:

dinsdag 13 februari 2024 van 19u tot 21.30u - stadhuis zaal

donderdag 14 maart 2024 van 19u tot 21.30u - stadhuis zaal 1

donderdag 11 april 2024 van 19u tot 21.30u - stadhuis zaal 1

dinsdag 7 mei 2024 van 19u tot 21.30u - stadhuis zaal 1

Voor een aanvraag: https://www.genk.be/omstaanderstraining

Stad Genk pakt ook huurdiscriminatie aan. Samen met partners werkt ze aan een eerlijke toegang tot de huurmarkt voor woningen. Vooroordelen, discriminatie en racisme horen immers niet thuis in deze stad.

Slachtoffer van huurdiscriminatie? Meer weten?  https://www.genk.be/huurdiscriminatie

Mechelen

De podcastwandeling ‘Mechelen, een inclusieve stad’ gidst de luisteraar door de Dijlestad. Die leert onderweg verschillende Mechelse initiatieven en projecten kennen die volop inzetten op diversiteit, gelijke kansen en inclusie en die bijdragen tot een warme, leefbare stad. Door te focussen op een positieve aanpak van thema’s als diversiteit en inclusie wil men de rol van voorbeeldstad opnemen en andere steden en gemeenten inspireren.

De wandeling van zes kilometer leidt naar de mooiste plekken in de historische binnenstad. Op tien locaties kan men de bijhorende QR-code scannen en luisteren naar de verhalen van Mechelaars en beleidsmakers over deze thema’s. 

Naast de audio krijgt men ook achtergrondinformatie over de belangrijkste bezienswaardigheden op de route. Deze zijn aangeduid met sterretjes op de kaart.

De wandeling loopt over zes kilometer. Men passeert voldoende horecazaken.

https://www.mechelen.be/inclusief-mechelen

Kom op adem!

Zaterdag 24 juni 2023 is het de Dag van de Mantelzorg. In heel wat Vlaamse gemeenten en steden organiseert men een activiteit of evenement om de meer dan 600.000 mantelzorgers eventjes te ontlasten, in de bloemetjes te zetten of te bevragen naar hun ervaringen en noden.

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in Mechelen samen met i-mens, Stad Mechelen en EersteLijnsZone Mechelen-Katelijne het gratis event Kom op adem met lezingen en workshops. Afspraak in Het Predikheren, de Mechelse bib, vanaf 10u.

Via deze link vindt u alle praktische info: https://steunpuntmantelzorg.be/2023/05/08/komopadem2023/

Gent

Gedenkplaat voor de slachtoffers van heksenvervolging

Aan de Donkere Poort in het Gentse Prinsenhof zal in het najaar van 2023 een gedenkplaat komen voor 58 gefolterde en geëxecuteerde heksen uit de 16de en de 17de eeuw. Het gaat om 43 vrouwen en 15 mannen die tussen 1601 en 1604 de schuld kregen voor de voorbije oorlog en voor de heersende economische en klimaatcrisis. Er wordt ook gewerkt aan een website en aan een educatief project voor het onderwijs.

Het is belangrijk om in heel Vlaanderen de slachtoffers van de heksenjacht in ere te herstellen. Zeker 250 vrouwen werden onterecht beschuldigd en op de brandstapel gegooid. Over heel Europa ging het om meer dan 60.000 mensen. Eerherstel en publieke excuses zijn aangewezen. Vaak waren arme alleenstaande vrouwen de gedroomde zondebok. In een meer tolerante en gendergelijke samenleving zou dit niet gebeurd zijn.

 

Feministische leeslijst

De Vrouwenraad stelt een feministische leeslijst samen. Deze zal gebruikt worden ter voorbereiding van de leessalons in 2023. Ook ter inspiratie voor gemeentelijke initiatieven!

https://www.goodreads.com/user/show/158430568-vrouwenraad

Readers of Europe 2023 - coming soon - Consilium (europa.eu)

Landen

Openbare toiletten De Beemden ruimer toegankelijk

Vanaf 1 juli 2023 zullen de openbare toiletten van De Beemden in Landen via de ingang aan de Rietgors geopend zijn van 7u tot 22u. Tijdens het nachtvissen zal er steeds iemand aanwezig zijn om toegang te verschaffen. Stad Landen vraagt uitdrukkelijk aan de gebruikers om de toiletten proper achter te laten, om spaarzaam te zijn met het waterverbruik en om enkel toiletpapier door te spoelen.

Rugby voor jongens én meisjes

Rugbyclub Haspinga organiseerde tijdens het laatste weekend van maart 2023 voor de eerste keer een rugbytornooi voor jongens én meisjes. In totaal namen er 250 kinderen deel. De reactie van het jonge meisje op het einde van het fragment (ROB nieuws) vat heel goed samen waar feminisme en gelijke kansen voor staan!

https://www.robtv.be/sport/eerste-rugbytoernooi-van-haspinga-voor-jeugd-is-succes-250-jongens-en-meisjes-namen-deel-151377

Jeugdopbouwwerk Landen organiseerde een actie aan het Landense stadhuis t.g.v. Internationale Vrouwendag op 8 maart. Ze kregen daarbij de steun van het lokaal bestuur en van meerdere verenigingen.

Een van de sprekers was een medewerkster van Vuur vzw, een organisatie die werkt met mensen op de vlucht en met dak- en thuislozen. Er werd onder meer toegelicht hoe het komt dat een meisje met een vluchtverhaal nog kwetsbaarder is dan andere personen die gevlucht zijn.

Landen heeft in de voorbije jaren twee nieuwe straten naar bekende lokale vrouwen vernoemd. Maar er is nog ruimte en intentie voor de toekomst.

Tijdens de herdenkingsviering van 11 november 2022 heeft men verwezen naar vrouwelijke verzetshelden.

De gemeente Landen heeft een schepen en een ambtenaar bevoegd voor gelijke kansen, er zijn twee jonge vrouwelijke schepenen, de algemeen waarnemend directeur is een vrouw en heel wat hogere functies worden door vrouwen ingenomen.

De openbare ruimte moet voor iedereen veilig en toegankelijk zijn. Via een voorstudie gaat men de situatie en verbeterpunten in kaart brengen.

 

 

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas lanceert Safer Cities-platform en omstaanderstrainingen tegen grensoverschrijdend gedrag en voor een veilige, leefbare en inclusieve stad (maart 2023). De stad wil dat iedereen mee is en dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom tekende ze in op het project via het Vlaamse subsidieplan ‘Plan Samenleven’. Antwerpen, Brussel en Gent gingen ook al in zee met Plan International. Met de omstaanderstrainingen wil men de inwoners helpen om actief te reageren wanneer ze getuige zijn van ongewenst of ongepast gerag, van racisme of discriminatie.

De Klimaatgids 2020-2050 is een handig hulpmiddel van de stad Sint-Niklaas om in de verschillende stedelijke projecten kansen te herkennen en om te zetten in actie. Daarom werden in deze gids 40 verschillende klimaatactiepunten bijeengebracht. Ze nodigen iedereen uit om na te denken over een veranderend klimaat en om de acties zoveel mogelijk toe te passen.

Sint-Niklaas wil alle inwoners gelijke kansen bieden én een aangename leefomgeving. Daartoe werd er de afgelopen jaren een buurtwerking opgericht en werd er gewerkt aan het lobbenstadmodel en aan het wijkcirculatieplan.

Ter gelegenheid van 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerde Avansa (voorheen Vormingplus of Volkshogescholen) in samenwerking met meer dan twintig verenigingen en met ondersteuning van de stad op 4 maart 2023 van 11u tot 17u een Vrouwenfestival op de Grote Markt van Sint-Niklaas.

Dit festival stond helemaal in het teken van meer balans of evenwicht tussen werk, vrije tijd en (zelf)zorg. Op het programma: workshops, lezingen, live optredens, kinderanimatie en internationaal eten en drinken.

De Vrouwenraad organiseerde op 8 maart zelf mee de Internationale Vrouwendag in Sint-Niklaas, samen met ABVV, ACV Puls, Marianne, Hart boven Hard, Vrouwencentrum en Furia. Het Collecti.e.f. 8 maars Sint-Niklaas pakte uit met een sterk avondprogramma: een haka-dans voor gratis menstruatieproducten en pakkende getuigenissen met oproepen voor hogere minimumlonen, sterkere openbare diensten, een minimumpensioen van 1500 euro netto na veertig jaar werken, meer investeringen in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en ouderenzorg, en meer daadkracht tegen seksisme, grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Hier leest u een artikel op DeWereldMorgen.

 

De Marollen

Veiliger skaten voor vrouwen in de Marollen (2023)

Girls Make the City is het project van de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant, in samenwerking met de stadsmakers van Wetopia. Ze gingen – na een projectoproep van de Stad Brussel in verband met gender en stedenbouw – op zoek naar de manier waarop men een stad kan creëren die veilig aanvoelt voor iedereen. Daarvoor consulteerden ze een twintigtal meisjes en jonge vrouwen die vaak in de Marollen vertoeven.

Jongens en mannen die zich niet weten te gedragen, durven gemakkelijk seksistische en schunnige opmerkingen te maken en oneerbare voorstellen te doen. Ook houden ze niet altijd hun handen thuis.

Negen op de tien meisjes in Antwerpen, Brussel en Charleroi hebben al seksueel getinte straatintimidatie meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Plan International, een ngo voor kinderrechten. De helft van de meisjes past hun gedrag aan. Ze mijden bepaalde plekken of nemen een andere route, gaan niet alleen op stap of kleden zich anders.

Het onderzoek van ZIJkant resulteerde in een reeks concrete acties, adviezen voor beleidsmakers en een vierdelige podcastreeks. In de laatste aflevering van de podcast gaan de meisjes dieper in op het thema van gender in de publieke ruimte. Ze delen ideeën om de publieke ruimte van het Ursulineskatepark in de Brusselse Marollen veiliger te maken voor meisjes en vrouwen. Terug te vinden op Apple Podcasts en Spotify!

Welke maatregelen kunnen bijdragen aan een oplossing? Allereerst betere verlichting en openbare toiletten voor vrouwen. Maar ook workshops micro-agressie op school en meer meisjes die naar het skatepark gaan om sterker in groep te staan en de openbare ruimte op te eisen.

Tijdens de maand juli zullen meisjes en vrouwen op een wall of truth naast het station Kapellekerk hun ervaringen met straatintimidatie via een fresco kunnen delen: feministische citaten, verwijzingen naar seksisme en hashtags om jongens en mannen te sensibiliseren. “De bedoeling is dat jongens en mannen bondgenoten worden", aldus Julie Van Garsse van ZIJ-kant.

Lees en bekijk hier meer.

 

 

 

Quaregnon

Femi(ni)cide en gendergerelateerde dodingen (2023)

Op donderdag 9 maart a.s. vindt in Quaregnon de inauguratie plaats van een gedenkteken ter herinnering aan de slachtoffers van femi(ni)cide en intrafamiliaal geweld. Op de Place Nicolas Jenart zal de burgemeester om 18u als eerste het woord nemen. 

De gemeente Quaregnon en de Compagnie de la Bête Noire hebben voor het financiële luik gezorgd. Er kwam onder meer bijkomende ondersteuning en hulp vanuit de Réseau Vif Borain, de FOD Binnenlandse Zaken en de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quaregnon heeft zijn identiteit aan drie ankerpunten vastgeklikt: solidariteit, interculturaliteit en samenleven. De gedenksteen brengt de vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld in herinnering. Tegelijk wordt het jarenlange veldwerk van de sociale diensten qua veiligheid en preventie op de voorgrond geplaatst. Maar het is vooral een onvoorwaardelijke oproep om de strijd met het geweld op vrouwen te blijven voeren.

Klik hieronder om meer te lezen:

dossier de presse stele feminicide Quaregnon

Vlaanderen

Vlaanderen opent vijf extra centra in de strijd tegen intrafamiliaal geweld (2023)

We hebben in Vlaanderen al vier Family Justice Centers (twee in Antwerpen en twee in Limburg), waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld terechtkunnen. In 2023 komen er nog vijf bij: in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende. Zo zal elke Vlaamse provincie minstens één centrum hebben. Een multidisciplinair team werkt er samen onder hetzelfde dak: hulpverleners, politie, justitie en andere betrokkenen.

In de bestaande centra steeg het aantal begeleidingen op twee jaar tijd met 40 % tot 2600 in 2022. Steden en gemeenten investeren mee in de verdere uitrol van het project. Hiermee komt men tegemoet aan de nood aan extra ondersteuning. Er komen ook meer kinderpsychologen. Een lotgenotenwerking wordt opgestart. De vijf nieuwe centra zullen eerst en vooral de risicogezinnen beter volgen.

Gent

In Gent zijn er voor de inwoners heel wat opties om iets te doen voor vluchtelingen. Men kan zich registreren als pleeggezin voor een vluchtelingenkind, dit voor een korte of voor een lange(re) periode. Men kan ook steunfiguur of steungezin worden, zodanig dat jongeren er op hun achttiende niet helemaal alleen voor komen te staan. Men kan buddy worden en zo het verschil maken in het leven van nieuwkomers. Men kan tijdelijk z'n huis delen of een woning aan een vluchteling verhuren. Ten slotte kan men ook spullen doneren of vrijwilliger worden bij een van de vele middenveldorganisaties.

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/asiel-en-vluchtelingen/zo-help-je-een-vluchteling-gent

 

Tienen

European Disability Card (2023)

De gemeente Tienen pakt uit met de vernieuwde European Disability Card. Het is nu voor gebruikers nog handiger geworden om de kaart aan te vragen. Er zijn ook een aantal voordelen aan verbonden bij de vrijetijdsdiensten van de stad, zoals sport en cultuur.

Meer info op www.eudisabilitycard.be.

Aalst

Workshop geweldloos opvoeden

Hoe kan jij je als opvoeder (hulpverlener, ouder, zorgleerkracht, pleegouder) krachtig verzetten tegen onacceptabel gedrag (zoals agressie, niet meer naar school gaan, druggebruik, gameverslaving), zonder daarbij terecht te komen in spiralen van onmacht en escalaties?

Deze infoavond voor iedereen die met opvoeding van jongeren te maken heeft, vindt plaats op dinsdag 2 mei 2023 om 19u30 in Utopia (zaal De Geuzen, Utopia 1 in Aalst).

Hilde Leonard, drijvende kracht achter het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be), leidt de avond, die tot stand kwam in samenwerking met het Vredeshuis Aalst.

Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht en kan via dit formulier tot de dag ervoor (12 uur). 

 

Leuven

Kinderopvangratio naar beneden

Stad Leuven gaat in 2024 159 gesubsidieerde kinderopvangplaatsen overnemen van de vzw Kinderdagverblijven Leuven. De stad garandeert zo de continuïteit en de stabiliteit, maar ook de spreiding, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid tegen inkomenstarief. En! De ratio zal dalen van 9 naar 6 kindjes per begeleider. Zo komt Leuven tegemoet aan een van de belangrijkste eisen van de sector: meer aandacht en tijd voor de kinderen, minder werkdruk voor de begeleiders.

Internationale Vrouwendag op 7, 8 en 9 maart 2023

Het centrale thema is de solidariteit tussen feministische generaties/groepen en emancipatiebewegingen.

Leuven bijt op dinsdagavond 7 maart om 20u in de Bib de spits af met een gesprek over vrouwenrechten toen en nu, hier en elders. Professor Eva Brems modereert het gesprek tussen sprekers van verschillende generaties en met diverse ervaringen en achtergronden.

Op woensdagnamiddag (Bib, van 14u tot 17u30) organiseert men een voorleesmarathon voor kinderen met een boeiende mix van verhalen over empowerment. Onder meer de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en nieuwsanker Goedele Wachters tekenen present.

Donderdagavond om 20u in M Leuven is er de leesclub 'De Argonauten', naar het boek van Maggie Nelson. In kleine groepjes komen de volgende thema's aan bod: genderfluïditeit, radicale individuele vrijheid en de waarde van zorg voor een gezin. Meer info: klik hier.

Ik Sta Op (2023)

Deze campagne roept getuigen van discriminatie en geweld op om tussen te komen wanneer ze iets horen of zien dat niet door de beugel kan. Zoals bijvoorbeeld een seksistische of racistische opmerking of pestgedrag omwille van iemands geaardheid. Leuven biedt een interactieve workshop aan met tips om in te grijpen bij ongepast gedrag. Scholen, organisaties, sportclubs en jeugdverenigingen kunnen een training op maat aanvragen.

Lees hier meer.

Gratis buggy uitlenen (2021)

De stad Leuven organiseert de uitleendienst van kinderwagens voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar. Mensen met kinderen kunnen op meerdere buggypunten in de stad terecht om er één uit te lenen. Ouders met jonge kinderen schakelen vaak over van de fiets naar de auto. Ze krijgen hun buggy niet vervoerd met de fiets of het openbaar vervoer. En dat is dan weer slecht voor het milieu. Daar wilden ze in Leuven iets aan veranderen en zo ontstond dit idee. 

 

 

Stad Brussel

Het Brussels plan ter bestrijding van seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen loopt van 2020 tot 2024. Dit is het eerste globale Brusselse plan dat deze problematiek op gecoördineerde, transversale, transparante en efficiënte wijze wil aanpakken. Zowel preventie, sensibilisering als slachtoffer- en daderhulp komen aan bod. Er werden 56 acties uitgerold.

ZIJkant & Girls Make The City

In de warme nazomer van 2022 verenigden ZIJkant, de progressieve vrouwenbeweging en de sociaal-stedelijke organisatie Wetopia (making cities together in new alliances) 25 jongeren met heel verschillende interesses en achtergronden rond een stukje Brussel dat ze delen: het skatepark aan de Kapellekerk en de directe omgeving in de Marollen. Het is een plaats en een buurt waar geen van hen zich echt vrij of veilig voelt. Samen bedachten ze hoe hun stad een meer inclusieve plek kon worden, voor henzelf, maar ook voor hun ouders, vrienden en buren. Hun voorstellen werden vertaald naar aanbevelingen voor stadsplanners. De Stad Brussel had de projectoproep gelanceerd.

DIGITALE_BROCHURE-Girls-Make-The-City

Herdenking verzetsheldinnen

De gemeente Beerse haalde tijdens de toespraak van 11 november 2021 de drie heldinnen uit W.O. I aan (Edith Cavell, Louisa D'havé en Gabrielle Petit - zie onze digitale brochure). Ook werd in juni de Marie De Breynestraat ingehuldigd.

De gemeente Borsbeek verwees tijdens de herdenking van Wapenstilstand in 2021 naar onze brochure.

In 2022 kregen de twee digitale brochures veel aandacht. Gelijke Kansen Vlaanderen en het kabinet van bevoegd minister Bart Somers waren vol lof, net als onze aangesloten verenigingen en onze vredesvrouwen. We kregen heel wat bestellingen binnen voor white poppies, die daarna opgespeld werden tijdens de herdenkingen van Wapenstilstand op 11 november. De gemeentes Landen, Gent en Brugge zeiden inspiratie te zullen halen uit de brochures bij de opmaak van hun speech. Gent en Landen beloofden in de toekomst onze namenlijst te gebruiken bij de zoektocht naar nieuwe straatnamen.

De gemeente Borsbeek bezorgde de brochures aan de drie onderwijsinstellingen, deelde white poppies uit en de burgemeester verwees in zijn toespraak uitgebreid naar de Vrouwenraad, waarvoor onze oprechte dank. Zie foto's lager.

De gemeente Schaarbeek was verheugd dat er drie van haar verzetsvrouwen opgenomen werden in de brochures en zou er in het gemeentekrantje van november een artikel aan wijden.

De stad Antwerpen gaf mee via de nieuwsbrief van het Vredescentrum de nodige aandacht te zullen besteden aan de digitale brochures en nodigde de Vrouwenraad uit om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid op het Schoonselhof (11 november, Wapenstilstand). Hier gingen wij uiteraard graag op in.

De stad Ieper is bezig met de omzetting van de twintig portretten naar een tentoonstelling met panelen. Die gaat in mei van start en kan daarna het hele land rondreizen. Meer info volgt!

 

Orange the World

Gebouwen, monumenten en plaatsen in ons land kleuren oranje om geweld tegen vrouwen aan te kaarten

Ieder jaar, in het kader van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen op 25 november vindt de ‘Orange the world’-campagne plaats. Vrouwenrechten zijn mensenrechten en oranje symboliseert de opkomende zon, het aanbreken van een hoopvolle toekomst waarin meisjes en vrouwen veilig zijn.

Vanaf 25 november tot 10 december (verjaardag UVRM) worden zowel in grote als in kleinere steden officiële gebouwen, monumenten en plaatsen in het oranje verlicht of getooid. Onder andere het Sportpaleis en het Vlinderpaleis in Antwerpen, de watertoren in Aalst, het Brusselse stadhuis, het casino in Oostende en de Rijselsepoort in Ieper deden mee in 2021.

In 2022 deden onder meer Affligem, Roeselare en Knokke-Heist mee. Zonta Roeselare en Soroptimist Roslar, beide serviceclubs, zorgden ervoor dat beelden een oranje hesje kregen, dat bomen versierd werden met oranje linten, dat het AZ Delta oranje uitgelicht werd en dat enkele bussen van De Lijn voorzien werden van een oranje banner. In Knokke-Heist was Zonta betrokken bij de oranje belichting van het Cultuurcentrum en het AGSO-gebouw 't Walletje. In Sint-Niklaas droegen bomen en standbeelden oranje lintjes en capes, opnieuw een samenwerking tussen Zonta Club Waasland en Soroptimist Club Land van Waas. De campagne zette ook hulplijn 1712 in de kijker. Deze lijn is gratis en anoniem. Het nummer was zichtbaar op bussen van De Lijn en op broodzakken.

Manneken Pis in Brussel droeg op 25 november opnieuw zijn oranje kostuumpje.

Ook jouw gemeente kan meewerken om de strijd tegen geweld op vrouwen onder de aandacht te brengen.  
Belicht op ‘Orange your City’-dag een of meerdere gebouwen in je gemeente of stad. Stuur ons een foto en wij geven deze graag een plaatsje op de website. 

Gent

Vrouwelijke straatnamen (2022)

Inhaalbeweging voor toekenning van vrouwennamen
In verhouding tot het totale aantal plaatsnamen in Gent zijn plaatsnamen die verwijzen naar een vrouw nog steeds in de minderheid.  De stad Gent wil daarom zorgen voor een inhaalbeweging.

De (vrouwen)namen hebben bij voorkeur een link met Gent maar dit is geen noodzaak. Zo kan ook voor internationale figuren worden gekozen naar analogie met bijvoorbeeld de Marie Curiestraat of het Marguerite Yourcenarpad. De Stad Gent kiest hierbij voor mensen met een verdienste op maatschappelijk, wetenschappelijk en sociaal vlak zoals het decreet voorschrijft.

De inhaalbeweging is nu volop bezig. De Gentse straat-, brug-, park- en tuinnamen worden steeds vrouwelijker. Ongeveer een kwart is naar een vrouw vernoemd: Louisa D'Havé, Edith Cavell, Regine Beer, Yvonne Fontaine, Paula Marckx en Emilia Dutry. Ook tien straten en paden kregen de naam van Gentse verzetsstrijdsters: de Hilda Daneelsstraat, de Hélène Mallebranckestraat, de Martha Anthonisstraat, de Simonne Verhellestraat, de Pierrette Cuelenaerestraat, het Julienne De Plupad, de Martha Grypstraat, het Stephania Demoorpad, het Simone Moulinpad en de Marie Pollstraat (met geboorte- en sterfdatum plus het onderschrift 'Gentse verzetsstrijdster').

Lokaal actieplan straatintimidatie

In het kader van het twee- of driejarig Safer cities-programma van Plan International België ontwikkelt en rolt de stad Gent een lokaal actieplan uit om straatintimidatie aan te pakken. Dat plan kadert in het grote Vlaamse Plan Samenleven. Daartoe werd de Taskforce seksueel grensoverschrijdend gedrag opgericht (openbaar vervoer, nachtleven, ontmoetingsplaatsen jongeren). Op basis van concrete signalen uit de Taskforce-werkgroepen organiseert Gent intervisies.

Lees meer over het Safer Citiesprogramma of laat je inspireren door een filmpje. De steden Mechelen en Brussel doen ook mee.

Babyspots (2021)

Babyspots zijn te vinden doorheen stad Gent. Een BabySpot is een gezellig plekje in de stad, waar personen op stap met een kindje een rustpunt vinden. Daar kunnen kindjes gevoed en ververst worden. Je herkent deze plaatsen aan de sticker, maar ze zijn ook online terug te vinden op een kaart.

Brugge

Wandeling ZIJ-straten (2021)

In Brugge zijn speciale wandelingen genaamd  ‘ZIJ-straten’ te volgen. Deze leiden je doorheen de stad en de vrouwengeschiedenis van Brugge. Een ervaren gids neemt je mee op een ware ontdekking doorheen Brugge en toont je de plaatsen waar vrouwen leefden en werkten. Je krijgt uitleg over hun levenswijze maar ook vertelt men je hoe het verleden de situatie van vandaag nog steeds beïnvloedt.

8 maart - Internationale Vrouwendag 

Elk jaar organiseert Brugge een leuk gevulde dag in het teken van internationale vrouwendag. Op 8 maart 2021 kaapten Brugse vrouwen Villa Bota . In een vier uur durende radio-uitzending interviewde Dalilla Hermans achtereenvolgens marathonloopster Beryl Otieno, slamdichter en rapper Doorn Roosje (Nina Everaert), politiek wetenschapper Maud Boey, psychologe Mathilde Vandemoortele, amoedespecialist en coördinator van vzw Wieder Pascale Cockhuyt en auteur/regisseur Lara Taveirne. 

De uitzending gemist?
Je kan de gesprekken hier achteraf nog beluisteren, netjes opgesplitst naar vier podcasts van een uur.

Genk

Kinderdagverblijf van 6.30u tot 22.30u (2021)

In Genk is er het kinderdagverblijf  A.D. Wombat waar kindjes kunnen worden opgevangen van 6u30 tot maar liefst 22u30. Deze late uren zijn belangrijk voor mensen die niet de gewone nine-to-five job hebben.
Zo kunnen ook zij gebruikmaken van het kinderdagverblijf, en krijgen ook zij ondersteuning waar ze alle recht op hebben.

Hasselt

Luierlief (2021)

De stad Hasselt zet zich in om met het project 'Hasselt Luierlief' de kenbaarheid van pamperplekjes in de Hasseltse horecazaken en openbare voorzieningen te verhogen en te ondersteunen in de uitbouw ervan.

Jonge ouders dienen zich met hun gezin welkom te voelen in de binnenstad en er moeten voldoende voorzieningen aanwezig zijn om hen te ondersteunen, zoals kwaliteitsvolle en verzorgde pamperplekjes die meteen in het oog springen.

Hasselt ziet nog veel potentieel in Hasselt Luierlief.  Niet alleen op restaurant of in een speelgoedwinkel moet je in alle rust de luier van je baby kunnen verversen, maar evengoed in de wachtzaal van een dokter. Jonge ouders hoeven niet meer op de grond van de toiletten de pamper van hun baby te verversen, dat is definitief verleden tijd. Zo hopen ze zelfs in de toekomst een pampercamper te bouwen, zodat jonge mama’s en papa’s ook op een foodtruckfestival, de wekelijkse markt of de kermis altijd een plek hebben om zich even terug te trekken.

Meisjes en de publieke ruimte

Meisjes spelen minder buiten dan jongens. Hoe zorg je ervoor dat meisjes zich meer thuis voelen in de publieke ruimte? Kind & Samenleving maakte een interactieve pdf met 10 ontwerpprincipes voor een meer genderinclusieve (speel)ruimte.

Samen met meisjes gingen ze na hoe speelruimte en publieke ruimte beter tegemoet kunnen komen aan de manier waarop meisjes buiten spelen, en hoe ruimte het spel van meisjes beter kan ondersteunen. Meisjes zijn net zo goed als jongens op zoek naar avontuur. Ze combineren hun spel wel vaker met babbelen en chillen, en hun spel zelf wisselt meer af. Meisjes vragen dan ook naar een gevarieerde ruimte waar plaats is voor allerlei groepen.

Hoe ze dat precies aanpakken? Laat je inspireren door de interactieve publicatie 'Meisjes en de publieke ruimte'! (2021)

 

Mechelen

Genderstatement (2021)

Vrouwen en mannen zijn gelijk
Voor de stad Mechelen is de gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw een fundamentele en onaantastbare hoeksteen van onze open samenleving die door diversiteit wordt gekenmerkt. Dit principe vormt de basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vrouwen en mannen, jongens en meisjes hebben dezelfde rechten en plichten, moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, dezelfde dromen en ambities kunnen koesteren en waarmaken. Wie deel uitmaakt van de Mechelse samenleving moet deze principes aanvaarden en respecteren. 

Stad Mechelen engageert zich om via al haar beleidsdomeinen op structurele wijze de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken.
Bron en meer info: https://www.mechelen.be/genderstatement

Intrafamilaal geweld bespreekbaar maken (2021)

25 november is de Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Naar aanleiding van deze dag lanceert de stad Mechelen ieder jaar een campagne.  Een voorbeeld hiervan is een filmpje dat intrafamiliaal geweld onder de aandacht durft te brengen. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de jonge creatievelingen van Project Wolf. Eén boodschap staat centraal: we moeten komaf maken met het taboe rond dit thema. Erover spreken is immers de eerste stap in een andere richting, zowel voor wie het meemaakt als voor wie een vermoeden heeft. 

Verder vind je ook heel veel praktische info over de verschillende vormen van geweld.  En last but not least zijn er de links om slachtoffers én daders van geweld door te verwijzen naar gepaste hulpverlening. 

Bron: https://www.mechelen.be/ifg

De stad Mechelen heeft zich in 2021 samen met de plaatselijke horeca ook geëngageerd om seksuele intimidatie en agressie in het nachtleven te voorkomen. Er zijn een aantal kwetsbare nachtcafés en uitgaanszones. Het plan is preventief bedoeld en behelst een vijftal concrete actiepunten. Zo onder meer een coachingtraject voor horecapersoneel om signalen en risico’s te herkennen en een sensibiliseringscampagne in de cafés, met preventieve tips en do’s en don’ts op bierviltjes, placemats en affiches. Het buurtinformatienetwerk horeca (BIN H) werd geheractiveerd. Er wordt verder ingezet op de virtuele chatbot Yana, ontwikkeld in de strijd tegen straatintimidatie, om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Oostende

Terugbetaling anticonceptie (2021)

De pil een luxe? Niet echt, want voor sommige voorbehoedsmiddelen geldt er een tussenkomst via de mutualiteit.
Voor vrouwen met een beperkt inkomen blijkt de opleg vaak toch nog een te grote hap uit hun budget.  Alle Oostendse vrouwen, ouder dan 21 jaar en met het statuut verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit, kunnen via Sociaal Huis Oostende tussenkomst krijgen in de kostprijs van anticonceptie. 


Women@Work voor vrouwen met een migratieachtergrond (2021)

Inzetten op het versterken van vrouwen in het kader van arbeidsactivering blijft belangrijk. Daarom organiseren het FMDO en het Economisch Huis Oostende sessies van women@work, een informatiesessie voor vrouwen die professioneel aan de slag willen.  Na de sessie is er de mogelijkheid om in te schrijven bij Economisch Huis Oostende voor een traject op maat. De deelnemers krijgen ondersteuning op weg naar werk of opleiding en/of bij behalen van een rijbewijs.

Schaarbeek

Het Huis van de Vrouw in Schaarbeek werkt samen met een netwerk van personen en verenigingen (meer dan 100 partners) aan een plek voor vrouwen waar ze kennis kunnen opdoen en delen. Het is een unieke plek voor ontmoetingen, met een mix van afkomst, talen, sociale context, leeftijd, beroep en cultuur. Er vinden ruim dertig activiteiten per week plaats in de Josaphatstraat 235. Jaarlijks telt men 13.000 deelnemers. Het aanbod is zo divers dat er almaar meer vrouwen, maar ook mannen, deelnemen.

Ieder jaar participeert de gemeente Schaarbeek ook aan de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Feitelijk zijn de gemeentediensten het hele jaar door betrokken bij sensibiliserende en preventieve acties omtrent de gelijkheid van vrouwen en mannen. De Politiezone Brussel-Noord roept op om niet te aarzelen om een klacht in te dienen na een voorval.

In 2022 nam Schaarbeek deel aan de campagne van equal.brussels tegen geweld op vrouwen.

Met steun van