Meer vrouw op straat. Hoe betrek je inwoners?

Gepubliceerd op 8 juli 2021

Geef jouw burgers inspraak om samen het straatbeeld te veranderen
Inwoners zitten ongetwijfeld vol creatieve ideeën voor ‘meer vrouw op straat’. Je kan hen dus consulteren om tot een veelheid aan ideeën te komen. Je kan de burger ook laten meebeslissen over de uiteindelijke straatnaam. Maar hoe pak je dit nu aan en waar moet je best op letten?

Stap 1: schets een duidelijk kader
Voor het project van start gaat dient men een duidelijk kader te schetsen waarbinnen de verschillende belanghebbenden bewegen. Goede afspraken maken goede vrienden. Door duidelijke regels en afspraken te maken en die transparant te communiceren zorg je dat verwachtingen langs beide kanten duidelijk zijn.

  • Bepalen van locatie(s): welke straten, wijken of pleinen krijgen een nieuwe naam? Mogen burgers hier voorstellen voor indienen of wordt de locatie vastgelegd door het lokale bestuur?
  • Mogelijke straatnamen: aan welke voorwaarden moet een voorstel voldoen? Moet er een link zijn tussen de straatnaam en de stad of de gemeente?
  • Finale naam: wie draagt de eindbeslissing? Kiest het bestuur uit alle ingediende voorstellen? Hebben burgers een (bindende of raadgevende) stem?

Stap 2: geef het proces vorm
Hoe gaan we nu concreet aan de slag? Welke methoden en/of tools zetten we in? Online participatie of offline live momenten? Over welke periode?

Aan de hand van twee concrete cases in Mortsel en Lennik schetst Tree Company hoe zij hun burgers een stem gaven in het straatbeeld.

Bron en meer informatie: https://treecompany.be/meer-vrouw-op-straat/

 

Met steun van