Aanbevelingen

De Vrouwenraad schreef in 2022 een signalennota over vrouwen, gender en dakloosheid, zowel binnen de EU als in België, Brussel en Vlaanderen: Signalennota dakloosheid finale versie

We stelden ook een reeks aanbevelingen samen over het gelijk recht op de stad van vrouwen en mannen: Aanbevelingen gelijk recht op de stad vrouwen en mannen

Tien aanbevelingen voor een duurzaam en efficiënt lokaal gelijkekansenbeleid. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u ons ‘Memorandum lokale verkiezingen 2018’ raadplegen.

Gelijke kansen is een bevoegdheid

1

Een lokaal gelijkekansenbeleid v/m kan niet werken zonder een schepen bevoegd voor deze materie en een ondersteunende ambtenaar. Een actieplan voor gelijke kansen, over alle gemeentelijke beleidsdomeinen heen en opgesteld in overleg met het (vrouwen)middenveld, gaat vergezeld van een deftig werkingsbudget.

“Gemiddeld heeft meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten geen schepen van Gelijke Kansen!”

Een genderbewuste school voor iedereen

3

Met genderbewust onderwijs start men best al in de kleuterklas. Tegen de tijd dat jongens en meisjes in het secundair onderwijs terechtkomen, is de basis gelegd.

Sport en vrije tijd voor iedereen

5

Een gendervriendelijk mobiliteitsbeleid steunt op de inzichten in de verplaatsingsbehoeften (boodschappen/vrije tijd/woon-werkverkeer) van heel de bevolking, zowel vrouwen als mannen. Openbare diensten moeten vlot bereikbaar en voor iedereen toegankelijk zijn.

Een mobiliteitsplan voor alle burgers

7

Een gendervriendelijk mobiliteitsbeleid steunt op de inzichten in de verplaatsingsbehoeften (boodschappen/vrije tijd/woon-werkverkeer) van heel de bevolking, zowel vrouwen als mannen. Openbare diensten moeten vlot bereikbaar en voor iedereen toegankelijk zijn.

v/m/x in de openbare ruimte

8

Zorg voor genoeg openbare toiletten en rust ze uit met luiertafels, toegankelijk voor iedereen (v/m/x).
Creëer een veilige omgeving, zowel ’s nachts als overdag. Lichtplannen kunnen hierbij helpen!
Maak vrouwen zichtbaar in de straatnamen en monumenten.

Waakzaamheid voor de link tussen mensenhandel en prostitutie

10

25 november is de Internationale dag tegen Geweld op Vrouwen (Orange Day). Kies voor een preventieve of een sensibiliserende actie, zoals bijvoorbeeld de gevel van het stadhuis die ’s avonds oranje kleurt.

Degelijke opvang voor kinderen van alle leeftijden

2

Lokale besturen hebben alle troeven in handen om het recht op opvang mee te realiseren. Maak werk van een toegankelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle én genderbewuste opvang voor baby’s, peuters en schoolkinderen. Zorg voor een laagdrempelig loket.

Steun voor mantelzorgers

4

Zorg voor voldoende opvang en premies op maat van de mantelzorger. Voor meer tijd en zwaardere zorg mag de premie best wat hoger liggen. Een lokaal mantelzorgbeleid moet ook de mantelzorgers zelf erkennen, bijvoorbeeld door jaarlijks een ontmoetingsdag te organiseren.

Degelijke huisvesting voor vluchtelingen, alleenstaanden en ouders in armoede

6

Alleenstaanden en ouders in armoede kunnen vaak moeilijk aan een degelijke woonst geraken. Voor (vrouwelijke) vluchtelingen is de situatie schrijnend. Voorzie voldoende onthaalwoningen en richt een sociaal verhuurkantoor op.

Geen geweld op vrouwen

9

25 november is de Internationale dag tegen Geweld op Vrouwen (Orange Day). Kies voor een preventieve of een sensibiliserende actie, zoals bijvoorbeeld de gevel van het stadhuis die ’s avonds oranje kleurt.

1

Gelijke kansen is een bevoegdheid

Een lokaal gelijkekansenbeleid v/m kan niet werken zonder een schepen bevoegd voor deze materie en een ondersteunende ambtenaar. Een actieplan voor gelijke kansen, over alle gemeentelijke beleidsdomeinen heen en opgesteld in overleg met het (vrouwen)middenveld, gaat vergezeld van een deftig werkingsbudget.

“Gemiddeld heeft meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten geen schepen van Gelijke Kansen!”

2

Degelijke opvang voor kinderen van alle leeftijden

Lokale besturen hebben alle troeven in handen om het recht op opvang mee te realiseren. Maak werk van een toegankelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle én genderbewuste opvang voor baby’s, peuters en schoolkinderen. Zorg voor een laagdrempelig loket.

3

Een genderbewuste school voor iedereen

Met genderbewust onderwijs start men best al in de kleuterklas. Tegen de tijd dat jongens en meisjes in het secundair onderwijs terechtkomen, is de basis gelegd.

4

Steun voor mantelzorgers

Zorg voor voldoende opvang en premies op maat van de mantelzorger. Voor meer tijd en zwaardere zorg mag de premie best wat hoger liggen. Een lokaal mantelzorgbeleid moet ook de mantelzorgers zelf erkennen, bijvoorbeeld door jaarlijks een ontmoetingsdag te organiseren.

5

Sport en vrije tijd voor iedereen

Een gendervriendelijk mobiliteitsbeleid steunt op de inzichten in de verplaatsingsbehoeften (boodschappen/vrije tijd/woon-werkverkeer) van heel de bevolking, zowel vrouwen als mannen. Openbare diensten moeten vlot bereikbaar en voor iedereen toegankelijk zijn.

6

Degelijke huisvesting voor vluchtelingen, alleenstaanden en ouders in armoede

Alleenstaanden en ouders in armoede kunnen vaak moeilijk aan een degelijke woonst geraken. Voor (vrouwelijke) vluchtelingen is de situatie schrijnend. Voorzie voldoende onthaalwoningen en richt een sociaal verhuurkantoor op.

7

Een mobiliteitsplan voor alle burgers

Een gendervriendelijk mobiliteitsbeleid steunt op de inzichten in de verplaatsingsbehoeften (boodschappen/vrije tijd/woon-werkverkeer) van heel de bevolking, zowel vrouwen als mannen. Openbare diensten moeten vlot bereikbaar en voor iedereen toegankelijk zijn.

8

v/m/x in de openbare ruimte

Zorg voor genoeg openbare toiletten en rust ze uit met luiertafels, toegankelijk voor iedereen (v/m/x).
Creëer een veilige omgeving, zowel ’s nachts als overdag. Lichtplannen kunnen hierbij helpen!
Maak vrouwen zichtbaar in de straatnamen en monumenten.

9

Geen geweld op vrouwen

25 november is de Internationale dag tegen Geweld op Vrouwen (Orange Day). Kies voor een preventieve of een sensibiliserende actie, zoals bijvoorbeeld de gevel van het stadhuis die ’s avonds oranje kleurt.

10

Waakzaamheid voor de link tussen mensenhandel en prostitutie

25 november is de Internationale dag tegen Geweld op Vrouwen (Orange Day). Kies voor een preventieve of een sensibiliserende actie, zoals bijvoorbeeld de gevel van het stadhuis die ’s avonds oranje kleurt.

Met steun van